Szkolenie „Edukacja osób z niepełnosprawnościami ..." dla nauczycieli akademickich

Zapraszamy nauczycieli akademickich
Wydziału Chemii UMCS i Instytutu Nauk Chemicznych UMCS
do zapoznania się z informacją o szkoleniu:

„Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa”

realizowanego w ramach projektu „Dostępny UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego organizuje Biuro Projektu „Dostępny UMCS".

Termin naboru szkolenia: do 15.02.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników/czki szkolenia umiejętności komunikacyjnych, m.in. w zakresie porozumiewania się
z osobami z niepełnosprawnością oraz nabycie przez nich umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do udziału zapraszamy pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zatrudnionych na stanowiskach nauczyciela akademickiego.

Zajęcia trwają 8 godzin dydaktycznych.

Odbędą się w 5 grupach w terminie do uzgodnienia (planowo w okresie luty-czerwiec 2021).

Proponowane zagadnienia w programie szkolenia:

 • kompetencje komunikacyjne m.in. w porozumiewaniu się
  z osobami z niepełnosprawnościami,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych u studentów/doktorantów,
 • integracja studentów z niepełnosprawnościami z pełnosprawnymi studentami.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod poniższym linkiem, na stonie internetowej szkolenia:

Szkolenie „Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacją kryzysową, interwencja kryzysowa” dla 50 osób

W razie zainteresowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać
go do Biura Projektu lub przekazać za pośrednictwem w Kancelarii UMCS,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, z dopiskiem: projekt „Dostępny UMCS”.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  29 stycznia 2021