Sukces w konkursie NAWA im. Stanisława Ulama

Miło nam poinformować o sukcesie prof. dr hab. Patryka Oleszczuka - uzyskania możliwości międzynarodowej współpracy naukowej ze stypendystą Programu im. Ulama (The Ulam Programme) w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS.

Gratulujemy przyznania stypendium w konkursie Narodowej Agencji Wymian Akademickich (NAWA), przeznaczonego dla zagranicznych naukowców w ramach Programu im. Stanisława Ulama, którzy chcą podjąć współpracę z polskimi wiodącymi uczelniami.

W ramach programu, do współpracy z UMCS przyjedzie dr Sajjad Abbasi z Uniwersytetu w Shirazie (Iran) na odbycie rocznego stażu podoktorskiego (post-doc). Podczas stażu będzie uczestniczył w międzynarodowym projekcie naukowym „Environmental Plastic particles as vectors of contaminants: A study in Poland environment”.

To pierwszy projekt w Instytucie Nauk Chemicznych realizowany z Programu im. Ulama na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Badania realizowane przez dr. Abbasiego we współpracy z prof. dr hab. Patrykiem Oleszczukiem i z kierowanym przez profesora zespołem naukowym, będą dotyczyły wpływu tworzyw sztucznych na transport zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w glebie oraz związanych z tym konsekwencji dla środowiska naturalnego.

W drugiej edycji Programu im. Stanisława Ulama stypendium NAWA otrzymało 76 naukowców. Swoje pobyty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych rozpoczną od stycznia 2021 roku. Tegoroczni stypendyści zostali wyłonieni spośród ponad 340 osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce. W roku 2020, wśród wyłonionych do finansowania wniosków najwięcej zostało przygotowanych przez naukowców przyjeżdzających z Indii (12), Włoch (7), Iranu (6), Ukrainy (5). Po 3 wnioski przyznano obywatelom: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Argentyny i Francji.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, mających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe
lub badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. (źr.: NAWA)

Więcej informacji o Programie im. Stanisława Ulama   

    Aktualności