Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Na Wydziale Chemii UMCS odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO). Zainteresowani współpracą pracownicy naukowi UMCS mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w spotkaniu do dnia 23 listopada 2015 r.

Spotkanie ma na celu przedstawienie oferty badawczej oraz wybranych laboratoriów na Wydziale Chemii oraz wypracowanie możliwości współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a Instytutem w zakresie realizowania wspólnych badań oraz aplikowania o środki zewnętrzne.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (ICSO) jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. jest sprawdzonym partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. Wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia.

Organizator spotkania:

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    18 listopada 2015