Spotkania z chemią

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniach 20-23.06.2016 organizują pod nazwą „Spotkania z chemią” zajęcia dla uczniów kończących I bądź II klasę szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć będzie rozwijanie zainteresowań chemią i ukazanie perspektyw związanych ze studiami chemicznymi. Weźmie w nich udział 42 uczniów z 13 szkół lubelskich i 17 pozalubelskich. Zagadnienia, z którymi zapoznają się uczniowie, będą wykraczały poza program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym. Oprócz wykładów i zajęć laboratoryjnych uczniowie spotkają się ze studentami Wydziału Chemii, zwiedzą Miasteczko Akademickie i Lublin.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    17 czerwca 2016