Spotkania informacyjne ws. realizacji tegorocznej edycji staży w ramach projektu "WIZA na rynku pracy"

Zapraszamy studentów roczników dyplomowych kierunku Chemia Wydziału Chemii UMCS w Lublinie na spotkania informacyjne ws. realizacji 3 lub 5 miesięcznych, krajowych lub zagranicznych płatnych staży zawodowych w ramach projektu "WIZA na rynku pracy".

Spotkania informacyjne dot. przebiegu rekrutacji, miejsc stażowych, wymagań oraz wypełniania dokumentów:

Poniedziałek, 10 kwietnia 2017, Aula A:

godz. 8:00, dla studentów III-go roku I° kierunku Chemia (wszystkie specjalizacje)

godz. 11:30, dla studentów II-go roku II° kierunku Chemia (wszystkie specjalizacje)

Przed spotkaniami należy zapoznać się ze zaktualizowanymi informacjami na stronie projektu (http://www.umcs.pl/pl/wiza-na-rynku-pracy.htm: zakładka "Staże" oraz "Rekrutacja") oraz treścią dokumentów: Formularza zgłoszeniowego do projektu, Umowy stażowej oraz Regulaminu projektu (zakładka "Do pobrania"). 

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    28 marca 2017