Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

W dniu 9.12.2019 decyzją Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16 nr 2018/31/B/NZ9/00317 została wybranana stępująca osoba:

• stypendysta-doktorant: mgr Agnieszka Krzyszczak

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej
dr hab. Bożena Czech

    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    10 grudnia 2019