Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska w projekcie NCN

Informuję, że na posiedzeniu w dniu 10.10.2019 decyzją Komisji ds.
Konkursu o stypendium naukowe dla doktoranta finansowanego z projektu OPUS
16-ST8 nr decyzji NR DEC-2018/29/B/ST8/01122 na podane niżej stanowisko
wybrana została następująca osoba:
• stypendysta-doktorant: mgr Katarzyna Arausz

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej
Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    18 października 2019