Relacja z Konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”

Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” zorganizowana przez Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, odbyła się w dniach 22 – 26 sierpnia 2021 roku w Hotelu Luxor
i Centrum Atelia w Lublinie.


Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie ”Lubelskie Smakuj Życie”.
Patronatami honorowymi objęli konferencję lubelscy przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Prezydent Miasta Lublina – Krzysztof Żuk.

Uroczystość otwarcia konferencji uświetnili swoją obecnością:

  • Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
  • Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk
  • Wicedyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS
  • Pełniąca obowiązki Dyrektora Centrum Promocji UMCS, mgr Wirginia Gieryng-Cieplak

Wykład inauguracyjny pt. „Zjawiska na granicy faz - co nowego w chromatografii i technikach pokrewnych?” wygłosił prof. dr hab. Bogusław Buszewski.

Uczestnicy konferencji brali udział w wykładach plenarnych, szkoleniach oraz sesjach naukowych w ramach poszczególnych sekcji. Obradom w sekcjach tematycznych konferencji poświęconych prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych przewodniczyli:

Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych
prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, prof. dr hab. Stanisław Chibowski

Elektrochemia, elektroanaliza i chemia analityczna
prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

Technologia chemiczna i kataliza
Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Pietrzak, dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Fizykochemia ciała stałego
Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM

Chemia w medycynie i kosmetyce
Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak

W czasie trwania konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” wygłoszono 14 wykładów, 43 komunikaty oraz zaprezentowano 77 posterów.

W składzie Komitetu Honorowego Konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” znaleźli się naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe
oraz ogólnopolskie instytucje naukowe:
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Rektor UMCS;
prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska Dziekan Wydziału Chemii UMCS,
prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS,
prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Czł. koresp. PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
prof. dr hab. Cezary Sławiński, Czł. koresp. PAN, Prezes Lubelskiego Oddziału PAN,
prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Przewodniczący Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
prof. dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska,
Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN o/Lublin,
dr hab. Jolanta Narkiewicz – Michałek, prof. UMCS,
Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTChem,
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Przewodnicząca Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem,
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Przewodnicząca Sekcji Elektrochemii PTChem,
dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM,
Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Węgla PTChem.

Działaniom Komitetu Organizacyjnego konferencji przewodniczyły:
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska i prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
z Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS.

W ramach Komitetu Organizacyjnego konferencję wspierali również:
dr hab. Ewa Skwarek, prof. UMCS; dr Dariusz Sternik;
dr hab. Konrad Terpiłowski prof. UMCS oraz dr Witold Zawadzki.

Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” umożliwiła naukowcom prezentacje uzyskanych wyników, cenną wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów zarówno naukowych jak i towarzyskich.

Fotorelacja z wydarzenia będzie dostępna wkrótce na stronie http://fgf.umcs.pl

Fot. © Instytut Nauk Chemicznych UMCS, Wydział Chemii UMCS w Lublinie

    Aktualności