Program MOST w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy studentów Wydziału Chemii UMCS, doktorantów Instytutu Nauk Chemicznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
do zapoznania się z aktualną instrukcją Programu Mobilności Studentów
i Doktorantów MOST na rok akademicki 2020/2021.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.
Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Rekrutacja do programu MOST na rok akademicki 2020/2021 będzie trwała
w dniach 2-15 września 2020 r.

W zakładce Mobilność znajdziesz informacje o koordynatorach programu
oraz instrukcję rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
na rok akademicki 2020/2021 .

Czytaj więcej o Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

    Aktualności