Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki członkiem honorowym Polskiego Klubu Katalizy

Z przyjemnością informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Klubu Katalizy w dniu 20 marca 2019 r., w uznaniu szczególnych osiągnięć i dokonań dla rozwoju polskiej katalizy, przyjęło Pana prof. dr  hab. Tadeusza Borowieckiego w poczet członków honorowych Polskiego Klubu Katalizy.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    26 marca 2019