Prace magisterskie 2018/19 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-21 listopada 2017 r. odbywać będą się zapisy studentów I roku II stopnia do poszczególnych Zakładów celem wykonywania przyszłej pracy magisterskiej.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z propozycjami tematów prac magisterskich, pobranie karty wyboru ze strony wydziału Chemii (zakładka Studenci - Do pobrania dla studentów), a po wypełnieniu, złożenie jej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 21  listopada.

Decyzje odwoławcze będą rozpatrywane w terminie do 28 listopada 2017 roku.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    6 listopada 2017