Podziękowania DO 2016

 

Dziękujemy wszystkim Studentkom i Studentom z Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii, Kołu Naukowemu Bioaktywni, Kołu Naukowemu Chemików Alkahest oraz wszystkim Pracownikom Wydziału Chemii, którzy byli zaangażowani w promocję naszego Wydziału w trakcie Drzwi Otwartych UMCS, które odbyły się 11 marca br.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii UMCS

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    16 marca 2016