Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2022

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
już po raz piąty organizuje
Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2022.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

 • Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,
 • Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,
 • Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS,
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli


Celem konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji
i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia
oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII, uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce.

Termin przesyłania prac: od 15.02.2022 do 30.04.2022 r.
(w przypadku przesyłek pocztowych - decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie Konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

  Aktualności

  Data dodania
  24 stycznia 2022