Obowiązkowe spotkanie dla uczestników projektu "WIZA na rynku pracy - edycja II"

Biuro Projektu „WIZA na rynku pracy - edycja II” informuje, że zakończyła się rekrutacja na staże w tegorocznej edycji Projektu. Wszystkie osoby zakwalifikowane do odbywania staży w ramach Projektu powiadomione zostały telefonicznie.

Iinformujemy, że pierwsze OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, na których omówiona zostanie procedura udziału w stażach odbędzie się:

Poniedziałek, 21maja 2017, Aula B:

Dla studentów III roku I˚ – godz. 10:45.

Dla studentów II roku II˚ – godz. 12:00.

Prosimy nie przynosić na spotkanie żadnych wydrukowanych ani podpisanych dokumentów projektowych. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie ich wypełniania podane zostaną na spotkaniu.

UWAGA ! Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie proszonę są o regularne (min. jeden raz w ciągu dnia) sprawdzanie skrzynek email !

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    14 maja 2018