Nie stój - inwestuj!

Zapraszamy na drugi wykład w ramach Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Słuchacz/Słuchaczka otrzyma wiedzę m.in. o tym:

 • kto może zostać inwestorem,
 • czym różni się rynek finansowy od instrumentu finansowego,
 • co oferuje polski rynek kapitałowy,
 • jaka jest zależność pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem,
 • czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej,
 • jakie są korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę,
 • jak giełda wpływa na gospodarkę,
 • co nam pozwala osiągnąć sukces na giełdzie.

Prowadzący: dr Roman Asyngier – wykładowca na Wydziale Ekonomicznym UMCS i w Szkole Giełdowej prowadzonej przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych.

Kiedy? 4 marca 2017 r., godzina: 15.00-16.30
Gdzie? Wydział Ekonomiczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, sala 203

Zapisy:

 • w siedzibie Biura Karier UMCS (Sowińskiego 12, 20-040 Lublin)
 • telefonicznie: (81) 537 28 79
 • mailowo: natalia.wilewska@umcs.pl, temat maila: „Nie stój-inwestuj” (w mailu proszę podać imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer telefonu)

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wykład realizowany jest wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” składa się z 4 wykładów, które poszerzają wiedzę słuchaczy z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu i inwestowaniu, systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego, jak i różnych form inwestowania, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Moduł tematyczny jest realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych i Polską Izbą Ubezpieczeń. Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej i jest obecnie realizowany na ponad 120 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Więcej o Programie NZB na: www.nzb.pl.

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  28 marca 2017