Matura próbna z chemii

Matura próbna z chemii 2020. Przyjdź i sprawdź się. Wydział Chemii zaprasza.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników do udziału w Próbnej maturze z chemii 2020!

Cele próbnej matury to przede wszystkim szczegółowe zapoznanie się uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii, stworzenie okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, a także rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów i motywowanie ich do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Próbna matura odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku na Wydziale Chemii. Egzamin ten będzie prowadzony w analogiczny sposób jak zewnętrzny egzamin maturalny z chemii. Próbny arkusz zawiera ok. 40 zadań, o łącznej liczbie punktów 60. Czas przeznaczony na rozwiązanie zestawu zadań to 180 minut. Zakres materiału obejmie wiadomości i umiejętności podane w opisie wymagań maturalnych dla poziomu rozszerzonego.

Po przeprowadzonym egzaminie organizatorzy zamieszczą na stronie Wydziału Chemii arkusz maturalny i model odpowiedzi, a po sprawdzeniu również wyniki uczniów.

Ramowy program spotkania:
09.30 - 09.50  zajęcie miejsc w salach Wydziału Chemii
09.50 – 10.00  powitanie
10.00 – 13.00  rozwiązywanie zadań
13.00 – 13.15  zakończenie konkursu

Indywidulane zgłoszenia uczniów za pomocą załączonego formularza (do pobrania), prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r. drogą mailową  na adres: konkurs.chemia@poczta.umcs.lublin.pl

Liczy się kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!!!

    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    3 lutego 2020