Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT - semestr zimowy 2020/2021


Lista przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe
lub egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia
oraz obowiązujących narzędziach IT do ich przeprowadzenia

SEMESTR ZIMOWY w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza specjacyjna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Egzamin - Test
na platformie Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, 

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę - Test na platformie Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna,

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS

Zaliczenie końcowe lab. (Teams)

Biotechnologia

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Renata Bancerz

Egzamin pisemny test – Wirtualny Kampus

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia fizyczna w układach biologicznych

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia kwasów nukleinowych

II rok  2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Anna Turska-Szewczuk, prof. UMCS

Zaliczenie, test w aplikacji Forms office przeprowadzony na platformie MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Chemia materiałowa,

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Chemia teoretyczna

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, Technologie fotoniczne
i światłowodowe

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Dermatologia kosmetyczna

II rok  2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Zdalnie, Teams

Dyfrakcyjna analiza fazowa elementów zabytkowych

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie – Wirtualny Kampus + Microsoft Teams

– po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych na końcu wykładu i przesłanie ich na e-mail prowadzącego oraz wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Wirtualnym Kampusie + aktywność podczas spotkań na Microsoft Teams

Podstawy dydaktyki chemii

II i III rok

1 st.

Moduł nauczycielski

Mgr Sebastian Dudek

Egzamin pisemny – Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych
na końcu wykładu
i przesłanie ich na e-mail prowadzącego

Podstawy zabytkoznawstwa

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Dr Beata Klimek

W formie zdalnej
z wykorzystaniem aplikacji Teams

Pracownia magisterska

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Pracownia magisterska

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Psychologia z elementami psychiatrii

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Łucja Domańska

Pisemny sprawdzian
na platformie Kampus UMCS

Radiochemia i techniki radioizotopowe

III rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy w kryminalistyce

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy w kryminalistyce

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Zaliczenie ustne online Teams;

Egzamin ustny online Teams

Seminarium magisterskie

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Seminarium magisterskie

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Socjologia

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej,

Chemia podstawowa
i stosowana,
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, Analityka chemiczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Theoretical chemistry

I rok

2 st.

CP (Mat. Ch.)/Erasmus

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Theoretical chemistry

 

Erasmus

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Wstęp do krystalografii

III rok

Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Egzamin - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych
na końcu wykładu
i przesłanie ich na e-mail prowadzącego + test indywidualny dla każdego studenta

Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej przez aplikację MS Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS

Zaliczenie końcowe (Teams)

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę/ aplikacja Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Marek Rotko

Zaliczenie końcowe zdalne przy użyciu platformy Wirtualny Kampus oraz aplikacji Teams

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Forma zdalna/ Test na platformie Teams

 

 

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza specjacyjna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Egzamin - Test
na platformie Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, 

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę - Test na platformie Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna,

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS

Zaliczenie końcowe lab. (Teams)

Biotechnologia

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Renata Bancerz

Egzamin pisemny test – Wirtualny Kampus

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia fizyczna w układach biologicznych

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia kwasów nukleinowych

II rok  2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Anna Turska-Szewczuk, prof. UMCS

Zaliczenie, test w aplikacji Forms office przeprowadzony na platformie MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Chemia materiałowa,

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Chemia teoretyczna

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, Technologie fotoniczne
i światłowodowe

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Dermatologia kosmetyczna

II rok  2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Zdalnie, Teams

Dyfrakcyjna analiza fazowa elementów zabytkowych

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie – Wirtualny Kampus + Microsoft Teams

– po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych na końcu wykładu i przesłanie ich na e-mail prowadzącego oraz wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Wirtualnym Kampusie + aktywność podczas spotkań na Microsoft Teams

Podstawy dydaktyki chemii

II i III rok

1 st.

Moduł nauczycielski

Mgr Sebastian Dudek

Egzamin pisemny Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych
na końcu wykładu
i przesłanie ich na e-mail prowadzącego

Podstawy zabytkoznawstwa

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Dr Beata Klimek

W formie zdalnej
z wykorzystaniem aplikacji Teams

Pracownia magisterska

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Pracownia magisterska

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Psychologia z elementami psychiatrii

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Łucja Domańska

Pisemny sprawdzian
na platformie Kampus UMCS

Radiochemia i techniki radioizotopowe

III rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy w kryminalistyce

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy w kryminalistyce

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

Zaliczenie ustne online Teams;

Egzamin ustny online Teams

Seminarium magisterskie

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Seminarium magisterskie

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Socjologia

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej,

Chemia podstawowa
i stosowana,
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, Analityka chemiczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Theoretical chemistry

I rok

2 st.

CP (Mat. Ch.)/Erasmus

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Theoretical chemistry

 

Erasmus

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Wstęp do krystalografii

III rok

Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Egzamin - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych
na końcu wykładu
i przesłanie ich na e-mail prowadzącego + test indywidualny dla każdego studenta

Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej przez aplikację MS Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS

Zaliczenie końcowe (Teams)

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę/ aplikacja Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Wykład monograficzny

II rok  2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Marek Rotko

Zaliczenie końcowe zdalne przy użyciu platformy Wirtualny Kampus oraz aplikacji Teams

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Forma zdalna/ Test na platformie Teams

    Aktualności

    Data dodania
    15 stycznia 2021