Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT - semestr zimowy 2020/2021


Lista przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe
lub egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia
oraz obowiązujących narzędziach IT do ich przeprowadzenia

SEMESTR ZIMOWY w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Adsorbents and catalysts

 

Erasmus

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Dr hab. Agnieszka Kierys

Egzamin pisemny na platformie MS Teams

Analiza specjacyjna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Egzamin - Test na platformie Teams

Analiza śladowa elektrochemiczna

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Dr hab. Cecylia Wardak, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę - Test na platformie Teams

Biologia komórki

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Joanna Strubińska

Egzamin, test jednokrotnego wyboru
i doboru na platformie
Wirtualny Kampus UMCS

Biotechnologia

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Renata Bancerz

Egzamin pisemny test – Wirtualny Kampus

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia fizyczna

II rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna, Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Chemia fizyczna w układach biologicznych

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Marek Studziński

On-line, pisemnie, Teams

Chemia kwasów nukleinowych

II rok
2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Anna Turska-Szewczuk, prof. UMCS

Zaliczenie, test w aplikacji Forms office przeprowadzony na platformie MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Chemia materiałowa, Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Egzamin, MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

MS Teams

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

Analityka chemiczna, Technologie fotoniczne i światłowodowe

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Czujniki chemiczne

III rok

Analityka Chemiczna

Dr hab. Cecylia Wardak

Egzamin pisemny/ MS Teams

Dermatologia kosmetyczna

II rok
2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

Zdalnie, Teams

Dyfrakcyjna analiza fazowa elementów zabytkowych

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie – Wirtualny Kampus + Microsoft Teams

– po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych na końcu wykładu i przesłanie ich na e-mail prowadzącego oraz wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Wirtualnym Kampusie + aktywność podczas spotkań na Microsoft Team

Język angielski

III rok

Chemia kryminalistyczna

Mgr Ewa Piwkowska-Maliszewska

Egzamin pisemny, Wirtualny Kampus

Język angielski

III rok

Analityka chemiczna

Mgr Anna Jodłowska,
Mgr Katarzyna Zalewska

Egzamin pisemny, Wirtualny Kampus

Język angielski

III rok

Chemia podstawowa i stosowana, Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej, Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Mgr Katarzyna Zalewska

Egzamin pisemny, Wirtualny Kampus

Metody analizy instrumentalnej
w kryminalistyce – metody elektrochemiczne

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Cecylia Wardak

Egzamin pisemny/ MS Teams

Metody analizy instrumentalnej
w kryminalistyce – metody spektroskopowe

III rok

Chemia kryminalistyczna

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS

Egzamin ustny, Teams

Metody spektroskopowe

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew, dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS

Egzamin ustny, Teams

Podstawy Biochemii

III rok

Chemia kryminalistyczna, Analityka chemiczna,
Chemia podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Jerzy Rogalski

TEAMS (test)

Podstawy dydaktyki chemii

II i III rok,

1 st.

Moduł nauczycielski

Mgr Sebastian Dudek

Egzamin pisemny – Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Zaliczenie - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych
na końcu wykładu
i przesłanie ich
na e-mail prowadzącego

Podstawy zabytkoznawstwa

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

Dr Beata Klimek

W formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams

Pracownia magisterska

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Pracownia magisterska

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Psychologia
z elementami psychiatrii

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Łucja Domańska

Pisemny sprawdzian na platformie Kampus UMCS

Radiochemia i techniki radioizotopowe

III rok

Chemia podstawowa i stosowana

Dr hab. Andrzej Komosa,
prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Andrzej Komosa,
prof. UMCS

Egzamin ustny online Teams

Radioizotopowe metody analizy
w kryminalistyce

II rok
2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr Iwona Ostolska

Zaliczenie ustne online/ MS Teams

Radioizotopowe metody analizy
w kryminalistyce

II rok
2 st.

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Andrzej Komosa,
prof. UMCS

Zaliczenie ustne online Teams;

Egzamin ustny online Teams

Seminarium magisterskie

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr Marek Studziński

On-line, ustnie, Teams

Seminarium magisterskie

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Ocena ciągła/MS Teams

Socjologia

II rok

Chemia kryminalistyczna

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Socjologia

III rok

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej,


Chemia podstawowa
i stosowana,

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków,

Analityka chemiczna

 

Dr Andrzej Jekaterynczuk

Zaliczenie w formie testu na platformie Teams

Socjologia

III rok

Analityka chemiczna

Dr Marzena Kruk

Forma zaliczenia - pisemne, na: Wirtualny Kampus

Solid-state chemistry

I rok
2 st.

Materials Chemistry

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Egzamin pisemny, Teams

Technologia chemiczna

III rok

Analityka chemiczna

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Test zaliczeniowy przy wykorzystaniu platformy Teams

Technologia chemiczna

III rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Egzamin w formie testu przy wykorzystaniu platformy Teams

Technologia chemiczna

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS

Egzamin w formie testu przy wykorzystaniu platformy Teams

Theoretical chemistry

I rok

2 st.

CP (Mat. Ch.)/Erasmus

Dr Damian Nieckarz

Zaliczenie ustne / tryb synchroniczny / platforma e-learningowa Wirtualny Kampus

Theoretical chemistry

 

Erasmus

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Toksykologia

II rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS

Test/quiz Wirtualny Kampus plus TEAMS kontrola przebiegu

Toksykologia

III rok

Chemia kryminalistyczna

Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS

Test/quiz Wirtualny Kampus plus TEAMS kontrola przebiegu

Układy dyspersyjne

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Elżbieta Grządka

Zaliczenie ustne w trybie zdalnym (MS Teams)

Układy koloidalne

III rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Dr hab. Elżbieta Grządka

Zaliczenie ustne w trybie zdalnym (MS Teams)

Wstęp do krystalografii

III rok

Chemia podstawowa
i stosowana

Prof. dr hab. Stanisław Pikus

Egzamin - Wirtualny Kampus – po każdym wykładzie wykonanie zadań zamieszczonych na końcu wykładu i przesłanie ich na e-mail prowadzącego + test indywidualny dla każdego studenta

Wybrane metody analizy instrumentalnej

III rok

Analityka chemiczna

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Dr hab. Cecylia Wardak

Egzamin pisemny/ MS Teams

Wybrane zagadnienia
z fizjologii roślin

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej przez aplikację MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko, prof. UMCS

Zaliczenie końcowe (Teams)

Wykład monograficzny

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Beata Cristóvão, prof. UMCS

Zaliczenie na ocenę/ aplikacja Teams

Wykład monograficzny

II rok
2 st.

Analityka chemiczna

Dr hab. Krzysztof Nieszporek, prof. UMCS

Test końcowy/MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
2 st.

Analityka chemiczna,

Chemia kryminalistyczna,

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Prof. dr hab. Paweł Szabelski

Egzamin, MS Teams

Wykład monograficzny

II rok
2 st.

Analityka chemiczna,

Chemia kryminalistyczna,

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Elżbieta Grządka

Dr hab. Dorota Wianowska, prof. UMCS

Dr Marek Rotko

Zaliczenie pisemne w trybie zdalnym (MS Teams)

Zastosowanie informatyki w chemii

II rok

Podstawowa i stosowana

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny (Teams)

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko

Egzamin pisemny (Teams) 

Związki biologicznie czynne pochodzenia zwierzęcego

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, prof. UMCS

Test na platformie Teams utworzony w programie Forms

Związki mineralne stosowane w kosmetyce

III rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dr hab. Andrzej Plak

Forma zdalna/ Test na platformie Teams

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 stycznia 2021