Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT

Lista przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe lub egzaminy
w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia
oraz narzędziach IT do ich przeprowadzenia

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu/zaliczenia

 

Analiza instrumentalna - metody elektrochemiczne

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Małgorzata Grabarczyk

test na platformie Microsoft Teams

Analiza polimerów

I rok,

2 st.

Analityka chemiczna

Chemia kryminalistyczna

Magdalena Sobiesiak

test zaliczeniowy przy użyciu aplikacji TEAMs

Analiza polimerów

I rok,

2 st.

Chemia materiałowa

Magdalena Sobiesiak

przy użyciu aplikacji TEAMs

Analiza śladowa w matrycach organicznych

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Iwona Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Antropologia

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Michał Piskorski

platforma Microsoft Office 365 Forms

Bezpieczeństwo obrotem substancjami chemicznymi i niebezpiecznymi

III rok 1 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia analityczna

II rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Wirtualny Kampus

Chemia bionieorganiczna

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Agnieszka Gładysz-Płaska

on-line w Teams w formie testu

Chemia koloidów

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i
architektonicznej

Elżbieta Grządka

zaliczenie pisemne - platforma Teams

Chemia Kwantowa

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Krzysztof Woliński

on-line (teams) w formie testowej

Chemia nieorganiczna z elementami chemii koordynacyjnej

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Dorota Kołodyńska

moduł Forms w aplikacji Teams

Chemia organiczna

II rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia organiczna

II rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia polimerów

III rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Marta Grochowicz

wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

III rok

I st.

Analityka chemiczna

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Chemia podstawowa
i stosowana

Janusz Ryczkowski

Tryb zdalny, z wykorzystaniem platformy TEAMS (egzamin ustny)

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

 

Krzysztof Nieszporek

Teams - w formie testu

Chemia związków zapachowych i podstawy perfumerii

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Fizyka

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Tomasz Kwapinski

zaliczenie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Teams (ze wsparciem platformy testportal.pl).

Fizykochemia surfaktantów i
biosurfaktantów

I rok

1 st,

Chemia kryminalistyczna

Aleksandra Szcześ

test z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Fizykochemia środków bioaktywnych i kosmetyków  

II rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Anna Zdziennicka

Wirtualny Kampus

Histologia z elementami anatomii

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Monika Hułas-Stasiak

test przeprowadzony na platformie Wirtualnego Kompusu

Klasyczna analiza ilościowa

II rok

1 st.

Analityka chemiczna

Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Wirtualny Kampus

Matematyka

I rok

1 st.

 

Magdalena Skrzypiec

Wirtualny Kampus

Metody oczyszczania wody, gleby, powietrza

II rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Agnieszka Gładysz-Płaska

on-line w Teams w formie testu

Ogólne przygotowanie psychologiczne

I, II rok 1 st.

Nauczycielska

Anna Błaszczak,

Katarzyna Bochyńska

Wirtualny Kampus UMCS za pomocą opcji Test (Quiz)

Pedagogika ogólna

I, II rok 1 st.

Nauczycielska

Anna Grabowiec

test na Wirtualnym Kampusie

Podstawy chemii teoretycznej

II rok

1 st.

Analityka chemiczna

Krzysztof Nieszporek

Teams - w formie testu

Podstawy farmakognozji

III rok

I st.  

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Małgorzata Kozyra

test na platformie TEAMS  

Podstawy farmakologii

III rok

I st.  

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Piotr Wlaź

forma testowa w oparciu o Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

III rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Stanisław Pikus

Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i
architektonicznej

Stanisław Pikus

Wirtualny Kampus

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

III rok 1 st.

wszystkie specjalności kierunku chemia

Marcin Cichy

 

test na platformie Wirtualny Kampus UMCS

Przedmiot specjalizacyjny

I rok,

2 st.

Chemia kryminalistyczna,

Analityka chemiczna,

Paweł Szabelski

Teams – w formie testu

Przedmiot specjalizacyjny

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Analityka chemiczna

Dariusz Sternik

Forma pisemna za pomocą aplikacji Teams

Przedmiot specjalizacyjny  

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Analityka chemiczna

Ryszard Dobrowolski,

Małgorzata Wiśniewska,

Cecylia Wardak, Irena Choma, Małgorzata Olszowy, Anna Zdziennicka

Wirtualny Kampus lub Microsoft Office 365

Radioekologia

 

Chemia kryminalistyczna

Iwona Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Radiochemia

 

Analityka chemiczna

Iwona Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Technologia Chemiczna

II rok

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Wojciech Gac

test on-line z wykorzystaniem platformy Teams

Theoretical chemistry

 

Erasmus

Paweł Szabelski

Platforma teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Analityka chemiczna

Małgorzata Grabarczyk,

Cecylia Wardak, Krzysztof Nieszporek

test na platformie Microsoft Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia materiałowa

Beata Podkościelna

test na platformie Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Andrzej Dawidowicz,

Władysław Janusz,

Marek Rotko

platforma Teams

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Stefan Sokołowski

e-mail, korzystanie przez studentów z aplikacji TEAMS jest opcjonalne

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Tomasz Staszewski

Małgorzata Borówko

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej, USOS

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

1 st.

Analityka chemiczna

Tomasz Staszewski

Małgorzata Borówko

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej, USOS

Zastosowanie informatyki w chemii

I rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Tomasz Staszewski

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej

Zioła i preparaty stosowane w dermatologii i kosmetyce

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Małgorzata Kozyra

test na platformie TEAMS  

   

    Aktualności