Lista przedmiotów - zaliczenia końcowe lub egzaminy w trybie zdalnym, narzędzia IT

Lista przedmiotów, z których przeprowadza się zaliczenia końcowe lub egzaminy
w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia
oraz narzędziach IT do ich przeprowadzenia

Przedmiot

rok

specjalność

prowadzący

forma egzaminu
/zaliczenia

 

Analiza instrumentalna
- metody elektrochemiczne

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Małgorzata Grabarczyk

test na platformie Microsoft Teams

Analiza polimerów

I rok,

2 st.

Analityka chemiczna

Chemia kryminalistyczna

Magdalena Sobiesiak

test zaliczeniowy przy użyciu aplikacji TEAMs

Analiza polimerów

I rok,

2 st.

Chemia materiałowa

Magdalena Sobiesiak

przy użyciu aplikacji TEAMs

Analiza śladowa
w matrycach organicznych

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Iwona 
Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Antropologia

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Michał Piskorski

platforma Microsoft Office 365 Forms

Bezpieczeństwo obrotem substancjami chemicznymi
i niebezpiecznymi

III rok 1 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia analityczna

II rok

1 st.

Chemia podstawowa
i stosowana

Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Wirtualny Kampus i Office Teams

Chemia bionieorganiczna

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Agnieszka Gładysz-Płaska

on-line w Teams w formie testu

Chemia fizyczna

II rok

1 st.

Chemia podstawowa
i stosowana

Analityka chemiczna

Chemia kryminalistyczna

Agnieszka Ewa Wiącek

egzamin na Wirtualnym Kampusie
w formie testowej

Chemia fizyczna z elementami fizykochemii

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej

Agnieszka Ewa Wiącek

egzamin
na Wirtualnym Kampusie
w formie testowej

Chemia koloidów

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej

Elżbieta Grządka

zaliczenie pisemne - platforma Teams

Chemia kwantowa

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Krzysztof Woliński

on-line (teams)
w formie testowej

Chemia materiałów

III rok

 

Wojciech Gac

zaliczenie pisemne
w formie testu
on-line
na platformie Teams

Chemia nieorganiczna
z elementami chemii koordynacyjnej

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Dorota Kołodyńska

moduł Forms
w aplikacji Teams

Chemia organiczna

II rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia organiczna

II rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chemia polimerów

III rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Marta Grochowicz

wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams

Chemia stosowana
i zarządzanie chemikaliami

III rok

I st.

Analityka chemiczna

Chemia środków
bioaktywnych
i kosmetyków

Chemia podstawowa
i stosowana

Janusz Ryczkowski

Tryb zdalny,
z wykorzystaniem platformy TEAMS (egzamin ustny)

Chemia teoretyczna

I rok

2 st.

 

Krzysztof Nieszporek

Teams - w formie testu

Chemia
związków zapachowych
i podstawy perfumerii

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Marek Stankevič

wykorzystanie programu Teams

Chromatograficzne metody analizy

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Andrzej L. Dawidowicz

test z wykorzystaniem platformy Teams

Fizyka

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Tomasz 
Kwapinski

zaliczenie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Teams
(ze wsparciem platformy testportal.pl).

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

I rok

1 st,

Chemia kryminalistyczna

Aleksandra Szcześ

test z użyciem platformy Wirtualny Kampus

Fizykochemia środków bioaktywnych
i kosmetyków  

II rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Anna Zdziennicka

Wirtualny Kampus

Histologia z elementami anatomii

I rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Monika 
Hułas-Stasiak

test przeprowadzony
na platformie Wirtualnego Kompusu

Klasyczna analiza ilościowa

II rok

1 st.

Analityka chemiczna

Katarzyna Tyszczuk-Rotko

Wirtualny Kampus
i Office Teams

Matematyka

I rok

1 st.

 

Magdalena Skrzypiec

Wirtualny Kampus

Metody Badania Materiałów  

1 rok

II st.

Chemia materiałowa

Dariusz Sternik

zaliczenie
w formie pisemnej (część pytań testowych – część otwartych) przeprowadzane za pomocą programu Teams.

Metody oczyszczania wody, gleby, powietrza

II rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Agnieszka Gładysz-Płaska

on-line w Teams w formie testu

Modern diffraction methods
in crystalline state investigations

 

Erasmus

Barbara Mirosław

Wirtualny Kampus
i Office Teams

Nanomateriały funkcjonalne

I rok

2 st.

Chemia materiałowa

Mariusz Barczak

zaliczenie
w formie testu, przeprowadzone zdalnie, przy użyciu platformy Teams.

Ogólne przygotowanie psychologiczne

I, II rok 1 st.

Nauczycielska

Anna Błaszczak,

Katarzyna 
Bochyńska

Wirtualny Kampus UMCS za pomocą opcji Test (Quiz)

Pedagogika ogólna

I, II rok 1 st.

Nauczycielska

Anna Grabowiec

test
na Wirtualnym Kampusie

Podstawy analizy materiałów

 

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej

Sylwia Pasieczna-Patkowska

 

Tryb zdalny,
z wykorzystaniem platformy TEAMS (egzamin pisemny)

Podstawy analizy materiałów

 

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej

Dariusz Sternik

 

egzamin w formie pisemnej przeprowadzony za pomocą programu Teams

Podstawy chemii teoretycznej

II rok

1 st.

Analityka chemiczna

Krzysztof Nieszporek

Teams - w formie testu

Podstawy chemii teoretycznej

II rok

1 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Przemysław Podkościelny

on-line na platformie Teams w formie testu

Podstawy farmakognozji

III rok

I st.  

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Małgorzata Kozyra

test na platformie TEAMS  

Podstawy farmakologii

III rok

I st.  

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Piotr Wlaź

forma testowa
w oparciu
o Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

III rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Stanisław Pikus

Wirtualny Kampus

Podstawy krystalografii

II rok

1 st.

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej
i architektonicznej

Stanisław Pikus

Wirtualny Kampus

Prawo dowodowe
i kryminalistyka

II rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna 

Ewa Kruk

w systemie zdalnym TEAMS

Prawo własności przemysłowej
i intelektualnej

III rok 1 st.

wszystkie specjalności kierunku chemia

Marcin Cichy

test na platformie Wirtualny Kampus UMCS

Przedmiot specjalizacyjny

I rok,

2 st.

Chemia kryminalistyczna,

Analityka chemiczna,

Paweł Szabelski

Teams – w formie testu

Przedmiot specjalizacyjny

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Analityka chemiczna

Dariusz Sternik

Forma pisemna
za pomocą aplikacji Teams

Przedmiot specjalizacyjny  

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Analityka chemiczna

Ryszard Dobrowolski,

Małgorzata Wiśniewska,

Cecylia Wardak,
Irena Choma, Małgorzata Olszowy, Anna Zdziennicka

Wirtualny Kampus
lub Microsoft Office 365

Przedmiot specjalizacyjny  

I rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Analityka chemiczna

Marta Worzakowska,

Sławomir Frynas,

Paweł Mergo,

Małgorzata
Gil-Kowalczyk

Egzamin - platforma Teams, w formie pisemnej

Radioekologia

 

Chemia kryminalistyczna

Iwona Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Radiochemia

 

Analityka chemiczna

Iwona Ostolska

platforma MS Teams (formularz aplikacji Forms)

Statystyka

I rok

1 st.

Analityka chemiczna,

Chemia kryminalistyczna, Chemia podstawowa i stosowana

Przemysław Podkościelny

on-line na platformie Teams w formie testu

Technologia Chemiczna

II rok

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Wojciech Gac

test on-line z wykorzystaniem platformy Teams

Theoretical chemistry

 

Erasmus

Paweł 
Szabelski

Platforma teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Analityka chemiczna

Małgorzata Grabarczyk,

Cecylia Wardak, Krzysztof Nieszporek

test na platformie Microsoft Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia materiałowa

Beata Podkościelna

test na platformie Teams

Wykład monograficzny

II rok

2 st.

Chemia kryminalistyczna

Andrzej Dawidowicz,

Władysław Janusz,

Marek Rotko

platforma Teams


Wykład monograficzny

II rok

2. st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków,

Technologie fotoniczne
i światłowodowe

Paweł Szabelski

egzamin na platformie 
Teams

Zastosowanie informatyki
w chemii

I rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Stefan Sokołowski

e-mail, korzystanie
przez studentów z aplikacji TEAMS jest opcjonalne

Zastosowanie informatyki
w chemii

I rok

1 st.

Chemia kryminalistyczna

Tomasz Staszewski

Małgorzata Borówko

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej, USOS

Zastosowanie informatyki
w chemii

I rok

1 st.

Analityka chemiczna

Tomasz Staszewski

Małgorzata Borówko

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej, USOS

Zastosowanie informatyki
w chemii

I rok

1 st.

Chemia podstawowa i stosowana

Tomasz Staszewski

platforma Wirtualny Kampus w formie asynchronicznej

Zioła i preparaty stosowane
w dermatologii i kosmetyce

I rok

2 st.

Chemia środków bioaktywnych
i kosmetyków

Małgorzata Kozyra

test na platformie TEAMS  

   

    Aktualności