Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczego

Instytut Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS zachęca młodych naukowców
ze stopniem naukowym doktora do zapoznania się z propozycją konkursu
na stanowisko Adiunkta badawczego przygotowaną
przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko związane jest z pracami badawczymi realizowanymi w ramach grantu z programu TECHMATSTRATEG III 
pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji (akronim: ASTACUS)" uzyskanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania aplikacji: do dn. 18 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

 

 
źr.: Politechnika Warszawska / NCBiR

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2021