Kondolencje dla Pani prof. dr hab. Lucyny Hołysz

 

Pani
prof. dr hab. Lucynie Hołysz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

sk
ładają
Kolegium Dzieka
ńskie
oraz
spo
łeczność akademicka Wydziału Chemii i Instytutu Nauk Chemicznych

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2022