IV rok akademicki na BUZW rozpoczęty

W sobotę, 26 października 2019 r. o godz. 10:00 w bieckim Kinie Farys miała miejsce uroczysta inauguracja IV roku akademickiego na Bieckim Uniwersytecie Złotego Wieku.

Na okoliczność otwarcia nowego roku dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS wygłosił dla licznie zgromadzonej publiczności wykład zatytułowany „Magia grafenu”.

Organizatorzy dziękują kadrze naukowej za merytoryczną opiekę nad Uniwersytetem, w szczególności prof. dr. hab. Stanisławowi Michałowskiemu – Rektorowi UMCS, prof. dr hab. Annie Deryło-Marczewskiej – Dziekanowi Wydziału Chemii UMCS, dr hab. Agnieszce Nosal-Wiercińskiej, prof. Wydziału Chemii UMCS – Przewodniczącej Rady Naukowej BUZW oraz dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej prof. UMCS – Wiceprzewodniczącej Rady Naukowej – Wydział Chemii UMCS. Wyrazy wdzięczności kierują również do dr. hab. Mariusza Krawca za przeprowadzenie wykładu na niezwykle ciekawy oraz trudny temat.


Źródło: UM Biecz

    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    12 listopada 2019