Immatrykulacja 2017/18

W dniu 2 października 2017 roku w Auli A im. prof. Jarosława Ościka mieszczącej się w Collegium Chemicum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 połączona z immatrykulacją studentów zrekrutowanych na pierwszy rok studiów na kierunku chemia. Przybyli studenci wszystkich specjalności oferowanych przez Wydział Chemii, tj. chemii podstawowej i stosowanej, chemii środków bioaktywnych i kosmetyków, analityki chemicznej i chemii kryminalistycznej. W uroczystości udział wzięła Pani Prorektor UMCS ds. Studenckich, prof. dr hab. Urszula Bobryk. Obecni byli również: Pani Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska oraz Prodziekani: dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS i dr hab. Piotr Borowski. Ponadto uroczystość uświetnili: prof. dr hab. Władysław Janusz, były Dziekan Wydziału, dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS, która - zgodnie z tradycją obowiązującą na Wydziale - wygłosiła wykład inauguracyjny oraz pracownicy Wydziału, w tym opiekunowie pierwszych lat i przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dziekan powitała obecnych i w krótkim wystąpieniu opowiedziała nowym żakom o Wydziale Chemii i o korzyściach wynikających z ukończenia kierunku, który sobie wybrali. Następnie kandydaci złożyli ślubowanie, którego tekst odczytała Pani Rektor. Po ślubowaniu kandydaci kolejno podchodzili do Pani Rektor, która - zgodnie z formułą - przyjmowała ich w poczet studentów UMCS. W dalszej kolejności Pani Rektor, zwracając się tym razem już do nowych studentów, wygłosiła krótkie przemówienie gratulując im słusznego wyboru. Na zakończenie odśpiewana została studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur. Po opuszczeniu sali przez Panią Rektor i Kolegium Dziekańskie studenci spotkali się z przedstawicielami samorządu i opiekunami lat.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    3 października 2017