Gratulacje! Chemicy UMCS w międzynarodowym Rankingu TOP 2%

Miło jest nam przekazać komunikat Centrum Prasowego UMCS:

Aż 15 naukowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazło
się w czołówce pierwszych 4000 naukowców w poszczególnych dyscyplinach, według prestiżowego rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie.  Wśród nich mamy aż 10 naukowców z Instytutu Nauk Chemicznych
Wydziału Chemii UMCS w sześciu różnych dyscyplinach.


Lista Rankingu TOP 2% zawiera nazwiska naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów .

Wśród grupy pierwszych 1000 autorów w poszczególnych dyscyplinach uplasowali się:

prof. Patryk Oleszczuk          (269. pozycja w dyscyplinie „nauki o środowisku”)
prof. Dorota Kołodyńska      (586. pozycję w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”)
prof. Zbigniew Hubicki         (726. pozycja w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”)

W grupie od 1000 do 4000 kolejnych autorów nasz Uniwersytet reprezentują
następujący naukowcy związani z Wydziałem Chemii UMCS w poszczególnych, zróżnicowanych dyscyplinach:

prof. Emil Chibowski                            (1111. pozycja w dyscyplinie „fizyka chemiczna”)
prof. Andrzej Dąbrowski                     (1613. pozycja w dyscyplinie „fizyka chemiczna”)
prof. Mieczysław Korolczuk               (1675. pozycja w dyscyplinie „chemia analityczna”) 
prof. Stefan Sokołowski                      (1961. pozycja w dyscyplinie „fizyka chemiczna”)
prof. Roman Leboda                             (1993. pozycja w dyscyplinie „fizyka chemiczna”)
prof. Krzysztof Woliński                     (2220. pozycja w dyscyplinie „fizyka chemiczna”)
prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska  (3558. pozycja w dyscyplinie „energia”)

Wszystkim naukowcom serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu!

Ranking TOP 2% jest opracowywany przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy analitycznej SciTech Strategies i zawiera
nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
Ocenia cały dorobek naukowy badaczy wg indeksu bibliometrycznego,
uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań i miejsce na liście autorów.

Zestawienie obejmuje blisko 160 tysięcy naukowców, w tym 726 osób pracujących
w polskich ośrodkach naukowych, z 22 dyscyplin podzielonych na 176 obszarów.
Pełna lista TOP 2% dostępna jest na stronie: data.mendeley.com.

źr: Mendley Data, Biuro Prasowe UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2020