Granty Europejskiej Rady ds. Badań – nabór wniosków do ERC Advanced Grants!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza doświadczonych naukowców do składania wniosków o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Nabór wniosków do konkursu ERC Advanced Grants potrwa do 1 września 2016 roku. Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców o dużym dorobku naukowym. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy, zgodnie z wytycznymi ERC:

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant” powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.
Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.”

Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro. Projekty mogą być zaplanowane na okres maksymalnie 5 lat.

Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Council można znaleźć w dokumencie ERC Work Programme 2016.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail:
magdalena.pokrzycka@umcs.pl
marlena.wosiak@umcs.pl
olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    30 maja 2016