GODZINY DZIEKAŃSKIE - 24 października w godz. 12.00-17.00

GODZINY DZIEKAŃSKIE

Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska
Dziekan Wydziału Chemii

ogłasza w dniu 24 października 2019 r.
w godz. 12.00-17.00
godziny wolne od zajęć dydaktycznych

w związku z uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Pierre’owi Joliotowi    Aktualności

    Autor
    Anna Sałamacha
    Data dodania
    24 października 2019