Erasmus+ rekrutacja 2018/19

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza studentów do wzięcia udziału w rekrutacji dotyczącej możliwości odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) w roku akademickim 2018/19.

Dokumenty należy składać w pokoju 113 w budynku Collegium Chemicum do dnia 26 marca 2018 roku. Rekrutacja odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 1030 w Dziekanacie Wydziału Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i instytucji partnerskich znajdują się w załączniku.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    6 marca 2018