Dzień Patrona w gimnazjum w Łucce

7 listopada 2014 r. w gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łucce podczas Dnia Patrona Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Władysław Janusz przekazał umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem a gimnazjum.

Na mocy umowy, pracownicy Wydziału będą wspierać rozwój młodzieży uzdolnionej, zaś szkoła reprezentowana przez Pana Dyrektora Stanisława Janusza Rogalę, czynnie włączy się w akcje promocyjne. Współpraca odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na temat wiedzy o życiu i pracy Patronki oraz złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    19 listopada 2014