Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej (I°) oraz Technologie fotoniczne i światłowodowe (II°) z Certyfikatami i Znakami Jakości "Studia z Przyszłością"

W dniu 9 kwietnia 2018 roku Komisja Certyfikacyjna
III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego
„Studia z Przyszłością” przyznała specjalnościom
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej, studia I stopnia
oraz
Technologie fotoniczne i światłowodowe, studia II stopnia
Certyfikaty i Znaki Jakości „Studia z Przyszłością”

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej uzyskała ponadto
Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” na rok 2018

Podczas uroczystej gali III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wręczone zostały Certyfikaty i Znaki Jakości „Studia z przyszłością”.

Program specjalności Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej  to nowa oferta edukacyjna Wydziału Chemii. Obejmuje on obok typowych modułów „chemicznych” kompletny zestaw przedmiotów niezbędnych dla specjalistów z zakresu renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej. Zajęcia objęte planem studiów będą prowadzone zarówno przez specjalistów z Wydziału Artystycznego jak i Wydziału Chemii UMCS. Zaproponowany interdyscyplinarny charakter kształcenia bogaty w przedmioty artystyczne, takie jak historia sztuki oraz przedmioty praktyczne związane z zasadami prac konserwatorskich, wykonywania rzeźby i detali architektonicznych, konserwacji dekoracji, wyposażenia wnętrz i malarstwa ściennego, materiałoznawstwa konserwatorskiego, zasad sporządzania inwentaryzacji, dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, czy komputerowych dokumentacji prac renowatorskich zapewni kompleksowe wykształcenie w tym kierunku. Ważnym elementem procesu dydaktycznego są praktyki zawodowe m.in. zaplanowane w Muzeum Lubelskim, Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

Tematyka zajęć na specjalności Technologie fotoniczne i światłowodowe dotyczyć będzie zagadnień wyjaśniających podstawy transmisji danych w światłowodowych mediach transmisyjnych, zasad działania światłowodów, a także sposobów wytwarzania, zastosowania, perspektyw dalszego rozwoju oraz innych niż telekomunikacyjne dziedzin zastosowań światłowodów. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych.

Starania o uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej realizują również inne Wydziały UMCS. Jury Konkursowe doceniło bowiem inne kierunki i specjalności realizowane na Uczelni. Nagrodzone zostały: Filozofia i etyka – studia podyplomowe realizowane na Wydziale Filozofii i Socjologii, Architektura Informacji, studia I stopnia oferowane przez Wydział Humanistyczny oraz Gospodarka Przestrzenna, inżynierskie studia I stopnia realizowane na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Nadmieńmy, że Gospodarka przestrzenna, która jest pierwszym powstałym na UMCS kierunkiem inżynierskim (funkcjonuje od 2012 roku) uzyskała również Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” na rok 2018.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    11 września 2018