„Zainteresuj się chemią” – warsztaty z Chemii Chromu i Manganu w Katedrze Chemii Nieorganicznej

4 stycznia 2023 r. w Katerze Chemii Nieorganicznej UMCS odbyły się warsztaty z chemii chromu i manganu dla uczniów ze szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach. Uczniowie odwiedzili Wydział Chemii pod opieką mgr Joanny Grzegorczyk, która od wielu lat współpracuje z Katedrą Chemii Nieorganicznej.     Pokazy zostały zorganizowane i przeprowadzone przez dr hab. Grzegorza Wójcika i mgr Marzenę Gęcę.

Na początku warsztatów uczniowie zapoznali się z obowiązującymi zasadami pracy w laboratorium chemicznym. Mieli możliwość zaobserwowania właściwości fizykochemicznych związków chromu i manganu na różnych stopniach utlenienia.  Uczniowie wykonywali doświadczenia chemiczne związane z reakcjami utleniania i redukcji związków chromu i manganu. Dla licealistów była to szansa na samodzielną pracę w laboratorium chemicznym oraz poznanie oferty edukacyjnej Wydziału Chemii UMCS. Warsztaty miały na celu przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy, która będzie pomocna w trakcie zdawania egzaminu maturalnego z chemii.

 

Fotografie: mgr Marzena Gęca.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2023