Zmarła dr Edyta Kowalczuk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2016 r. zmarła

Śp.

Dr Edyta Kowalczuk,
emerytowany starszy wykładowca
Zakładu Mikrobiologii Ogólnej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

urodzona 22 marca 1935 roku w Radomiu. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
Zawodowo związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1959,  kiedy jako asystent naukowy podjęła pracę
 w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej. W roku 1968 uzyskała stopień naukowy doktora.
 W latach 1968-1990 była zatrudniona na stanowisku adiunkta,
a od 1990 do 2002 roku na stanowisku starszego wykładowcy.

Pani Doktor Edyta Kowalczuk była aktywnym członkiem
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 
i Polskiego Towarzystwa Genetycznego.
Pełniła obowiązki członka zespołu redakcyjnego
czasopisma naukowego „Endocytobiology”

Odszedł ceniony specjalista w dziedzinie mikrobiologii, zasłużony nauczyciel akademicki
 i wychowawca wielu pokoleń studentów biologii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek,
8 lutego 2016 roku o godzinie 12.00
 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2016