Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Puszkar

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 maja 2021 r. zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Tadeusz Puszkar

Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w latach 1985 - 2001

Prof. dr hab. Tadeusz Puszkar urodził się 6 grudnia 1940 roku w Rawie Ruskiej. Był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
Stopień doktora uzyskał w roku 1972, stopień doktora habilitowanego w roku 1981, tytuł profesora nauk biologicznych w roku 2002.

Od roku 1979 był pracownikiem Zakładu Ochrony Przyrody UMCS, a w latach 1985-2001 był jego kierownikiem.

W 2002 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie współorganizował Wydział Biologiczno-Rolniczy,
był kierownikiem Katedry Biosystematyki UR, później Katedry Zoologii UR.

Prof. dr hab. Tadeusz Puszkar był faunistą, fascynatem zagadnień z pogranicza fenologii, ekologii i bioindykacji,
wizjonerem nowych kierunków rozwoju biologii środowiskowej.

Był członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz Zarządu Okręgu w Polskim Towarzystwie Inżynierii Ekologicznej w Lublinie.
Uczestniczył aktywnie w pracach Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, Zespołu Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Zamościu i Tarnobrzegu, był zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Lublinie.

W osobie Pana Profesora Tadeusza Puszkara żegnamy doskonałego specjalistę w zakresie ochrony przyrody, biologii środowiskowej
 i ekologii behawioralnej oraz wychowawcę wielu pokoleń biologów.

Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona 7 maja 2021 r. (piątek) o godz. 14.00 w Klasztorze Ojców Dominikanów
w Jarosławiu, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Nowy przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.

Koleżanki i Koledzy z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2021