Zmarł prof. dr hab. Florian Święs

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2015 roku zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Florian Święs

emerytowany profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodził się 24 września 1939 roku w Kąclowej (obecnie woj. małopolskie). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, a liceum ogólnokształcące w Grybowie. Jego studia i praca zawodowa związane były z Wydziałem BiologiiiNauk o Ziemi UMCS (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii), gdzie w latach 1957-1962 studiował biologię
i po uzyskaniu tytułu magistra,  został zatrudniony w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin. W UMCS przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego.
 W roku 1968 obronił pracę doktorską, a w roku 1983 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie botaniki.
 Tytuł profesora otrzymał w 1992, a stanowisko profesora zwyczajnego w 2003 roku.

Przez siedemnaście lat (1992–2009) kierował Zakładem Geobotaniki.

Profesor Florian Święs prowadził badania w zakresie geografii i ekologii roślin. Uczestniczył w wyprawach naukowych do Mongolii, na Spitsbergen, południowo-zachodnią Ukrainę i na Półwysep Kola. Ma w swoim dorobku ok. 200 prac naukowych, w tym 12 w formie książek i monografii oraz kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej.

Był członkiem: Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Ligi Ochrony Przyrody. Pełnił liczne funkcje społeczne, m.in. członka Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego i wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Za działalność dydaktyczno-naukową otrzymał kilka nagród Rektora i jedną Ministra Edukacji.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Odszedł wielki człowiek, znany specjalista w zakresie fitosocjologii i geografii roślin, wychowawca wielu pokoleń biologów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00
 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2015