Zmarł prof. dr hab. Dominik Fijałkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Dominik Fijałkowski

emerytowany profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodzony 14 marca 1922 roku w Hucie Borowskiej w województwie lubelskim. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS (obecnie Biologii i Biotechnologii). Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1946 roku rozpoczął studia biologiczne, a po ich ukończeniu w 1950 roku został zatrudniony w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin.

W UMCS przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. W 1959 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1961 r. stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1989 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Przez ponad dwadzieścia lat (1971–1992) kierował Zakładem Systematyki i Geografii Roślin UMCS. Opublikował ponad 400 artykułów naukowych oraz 30 opracowań książkowych,
wypromował 19 doktorów oraz ponad 500 magistrantów.
W kierowanym przez Niego Zakładzie trzy osoby otrzymały stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie tytuł naukowy profesora.

Pan Profesor Dominik Fijałkowski był założycielem Ogrodu Botanicznego UMCS, a w latach 1965-1970 dyrektorem Ogrodu. Brał aktywny udział w pracach komisji do spraw ochrony przyrody przy tworzeniu wielu pomników przyrody, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. Był także twórcą projektów dotyczących utworzenia dwóch Parków Narodowych – Roztoczańskiego oraz Poleskiego, członkiem Rad Naukowych tychże parków, jak też członkiem rad wielu innych organizacji przyrodniczych i społecznych.

Profesor Dominik Fijałkowski był członkiem licznych towarzystw i organizacji krajowych i zagranicznych, m.in.: Nowojorskiej Akademii Nauk, Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Członek Honorowy), Ligi Ochrony Przyrody (Członek Honorowy), Straży Ochrony Przyrody. W uznaniu niezwykle aktywnej i owocnej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej Profesor otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień i odznaczeń – państwowych, resortowych, społecznych i naukowych. Przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne (IBC) w Cambridge zaliczony do 100 Najwybitniejszych Naukowców 2012 roku (Top 100 Scientists 2012).

Odszedł wielki człowiek, wybitny specjalista w zakresie botaniki i ochrony przyrody, wychowawca wielu pokoleń biologów.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Msza św. żałobna odbędzie się w piątek 27 listopada 2015 roku o godzinie 11.00

 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 listopada 2015 roku o godzinie 12.00
 w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2015