Zmarł mgr Andrzej Różycki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2021 r. zmarł

śp.

mgr Andrzej Różycki

pracownik Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w latach 1982-1990

Mgr Andrzej Różycki urodził się 6 września 1958 roku w Kraśniku. Był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.
W latach 1982–1990 pracował w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS.

W czasie studiów aktywnie działał w Oddziale Akademickim PTTK w Lublinie. W 1981 roku zdobył uprawnienia Studenckiego Przewodnika Beskidzkiego.
Prowadził wiele obozów studenckich i rajdów, w tym obozy wędrowne po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Był związany zawodowo z Poleskim Parkiem Narodowym od momentu jego powstania w 1990 roku. Pracował tam na stanowiskach o charakterze
naukowo-badawczym oraz dydaktycznym, jako edukator w zakresie wiedzy ekologicznej. Był uczestnikiem programu „Aktywna ochrona żółwia błotnego
na terenie Polski”, uczestniczył w działaniach służących ochronie i restytucji susła perełkowanego na Lubelszczyźnie. Czynnie uczestniczył w konferencjach, sympozjach i warsztatach przyrodniczych związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.
Był autorem lub współautorem 67 publikacji, których znacząca część dotyczy Polesia Lubelskiego. Wytyczył większość szlaków turystycznych prowadzących przez teren Poleskiego Parku Narodowego.

Przez wszystkie lata swojej aktywności zawodowej współpracował z pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie badań naukowych
oraz dydaktyki. Zawsze służył swoją wiedzą i wspierał zajęcia terenowe organizowane w Poleskim Parku Narodowym. Od stycznia 2020 był członkiem Grupy Interesariuszy Zewnętrznych Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. 

W osobie Pana Magistra Andrzeja Różyckiego żegnamy przyrodnika o szerokich horyzontach, świetnego florystę, ekologa i ornitologa, fotografika przyrody oraz doskonałego przewodnika turystycznego i niezastąpionego dydaktyka.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 maja 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w Urszulinie.

Koleżanki i Koledzy z Katedry Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2021