XIX Zjazd Lichenologów Polskich

POROSTY i LUDZIE

14 - 18 września 2015 r.

Zwierzyniec

Program Zjazdu

14. 09 (poniedziałek)

1000-1015  - otwarcie zjazdu: Zdzisław Strupieniuk – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego

Sesja referatowa

1015-1030 - Jan Bystrek, Hanna Wójciak: Stan zbadania porostów Roztoczańskiego Parku Narodowego

1030-1045 - Anna Łubek, Martin Kukwa: Badania lichenologiczne na powierzchni CRYPTO w Białowieskim Parku Narodowym w ramach polsko-norweskiego projektu badawczego KlimaVeg – nowe dane

1045-1100 - Martin Kukwa, Imke Schmitt: Filogeneza porostów z rodzaju Ochrolechia w oparciu o siedem markerów molekularnych

1100-1115 - Edyta Adamska, Miłosz Deptuła: Udział porostów naziemnych na wybranych stanowiskach z Calluna vulgaris w okolicy Torunia

1115-1130  - Paweł Bielak-Bielecki: Porosty (Fungi lichenisati) Łęcznej

1130-1145   - Ewa Latkowska: Metabolity wtórne Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - translokacja do kory drzewa i odpowiedź rośliny

1145-1200  - Przerwa

1200-1215   - Marta Poławska: Porosty dębu szypułkowego w Białowieskim Parku Narodowym

1215-1230  - Dariusz Kubiak: Porosty wiązu Ulmus spp. na Pojezierzu Mazurskim

1230-1245  - Emilia Ossowska: Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce – studium taksonomiczne

1245-1300 - Katarzyna Szczepańska: Cetrariella commixta oraz porosty z rodzaju Melanelia w Polsce

1300-1315 - Karina Wilk: Trzy nowe dla Polski gatunki z rodzaju Caloplaca

1400  - obiad

1530-1800  - zwiedzanie Zwierzyńca

1830 - kolacja

1900 - sprawy organizacji badań terenowych

 

15. 09 (wtorek)

800- śniadanie

900-1500  - badania terenowe

1600  - obiad

1700-1800  - sesja posterowa (w ośrodku „Zacisze”)

Grażyna Łaska, Sylwia Kiercul: Materiały do bioty porostów Podlasia – wieś Żuki, gmina Zabłudów

Natalia Matura: Porosty wodne w Karpatach Zachodnich – stan rozpoznania i perspektywy badań

Justyna Szydłowska, Anna Zalewska: Cenne porosty grabu Carpinus betulus w kompleksach leśnych o różnym stopniu fragmentacji

Amelia Piegdoń, Michał Pancerz:Porosty w obiektywach studentów Naukowego Koła  FOTO-synteza PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

2000 – uroczysta kolacja

16. 09 (środa)

800- śniadanie

900-1600  - badania terenowe

1700  - obiadokolacja

Sesja referatowa

1800-1815  - Paweł Czarnota: Znaczenie ochrony strefowej Lobaria pulmonaria i Thelotrema lepadinum dla zachowania różnorodności gatunkowej porostów na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego – informacja o projekcie i wstępne wyniki

1815-1830  - Ludwik Lipnicki, Piotr Grochowski, Wojciech Gruszka: Konkluzje związane z realizacją Projektu "NAFTA" w aspekcie zakończenia pierwszego etapu badań i rozpoczęcia kolejnego

1830-1845  - Lucyna Śliwa: Rodzaj Lecanora w Boliwii: stan poznania i perspektywy badań

1845-1900  - Anna Zalewska, Justyna Szydłowska, Rafał Szymczyk: Wewnętrzna fragmentacja lasów - znane i nieznane zagrożenia dla porostów

 

17. 09 (czwartek)

800- śniadanie

900-1600  - badania terenowe

1700  - obiadokolacja

1800  - warsztaty lichenologiczne

18. 09 (piątek)

800- śniadanie

900-1200  - warsztaty lichenologiczne

1300  - obiad

1400  - zakończenie Zjazdu

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2015