Wynalazki UMCS - konkurs "Eureka! DGP"

Zachęcamy do oddania głosu na wynalazek w konkursie „Eureka! DGP - Odkrywam polskie wynalazki”.

Głosowanie trwa do 8 czerwca 2014 r.

 Na liście 58 wynalazków, na które można głosować, znajdują się dwa, które powstały na Wydziale Biologii i Biotechnologii:

  • w branży Farmacja: Wynalazki  powstałe  na bazie  nowych szczepów bakterii wyizolowanych z jednego źródła, jakim jest ściana jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta: 1. Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica wyizolowany z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta oraz sposób wyizolowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta;  2. Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 do zastosowania w profilaktyce lub terapii zakażeń wywołanych przez Mycobacterium oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta; 3. Kompleks TRIS peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica i jego wykorzystanie w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej (wynalazek nr 48 na liście);
  • w branży Farmacja i Biotechnologia: Opracowanie przemysłowej technologii produkcji mutanazy - innowacyjnego enzymu skutecznego w zapobieganiu próchnicy zębów (wynalazek nr 49 na liście).

Lista wynalazków znajduje się na stronie internetowej konkursu:

http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/wynalazki

Aby oddać głos, należy przesłać e-mail na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl, podając numer wybranego wynalazku oraz jednozdaniowe uzasadnienie swojego wyboru.

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2014