Wykład mgra Roberta Wańczyka

Na pierwszym w tym semestrze spotkaniu naukowym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego wysłuchamy wystąpienia pt.: Tworzenie map roślinności na podstawie danych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV – Unmanned Aerial Vehicle), które wygłosi mgr inż Robert Wańczyk (Geomind, Kraków)

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    1 marca 2019