Wykład dra hab. Mariusza Kulika

Zapraszamy na wykład pt. "Dobre praktyki w ochronie przyrody na przykładzie muraw Lubelszczyzny", który wygłosi dr hab. Mariusz Kulik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) na posiedzeniu Oddziału Lubelskiego PTB dnia 9 kwietnia 2019 r. o godz. 13.15 (Wydział Biologii i Biotechnologii, Akademicka 19, s. rady wydziału 151B).

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    5 kwietnia 2019