Wykład dra hab. G.Grzywaczewskiego i dra hab. I.Kitowskiego

Zapraszamy na wykład pt. "Ekspansja kopalni węgla kamiennego zagrożeniem dla przyrody Polesia Zachodniego", który wygłoszą dr hab. Grzegorz Grzywaczewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz dr hab. Ignacy Kitowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie), na posiedzeniu Oddziału Lubelskiego PTB dnia 2 kwietnia 2019 r. o godz. 13.15 (Wydział Biologii i Biotechnologii, Akademicka 19, s. rady wydziału 151B).

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    1 kwietnia 2019