Wykład dr hab. Edyty Sierki

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego zaprasza na wykład pt. „Interdyscyplinarność i aplikacja – nowe oblicze nauki i edukacji?”, który wygłosi dr hab. Edyta Sierka, pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 25 stycznia 2018 roku, godz. 13.15, sala Rady Wydziału 151B, Akademicka 19

 

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną założenia projektu INFOREVITA – „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych”, finansowanego w ramach programu TANGO, jako nowego podejścia do badań botanicznych połączonych z innymi elementami biologicznymi i analizami geoinformatycznymi. Przedstawione zostaną aktualnie realizowane prace oraz doświadczenia związane z realizacją projektu we współpracy z przedstawicielami otoczenia uczelni.

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    23 stycznia 2018