Wybory przedstawiciela Instytutu Nauk Biologicznych w Senacie UMCS

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 informuje, że

 w dniu 8 lipca 2020 r. (środa)

w godzinach 9.00-13.00

odbędą się w trybie zdalnym wybory
 przedstawiciela Instytutu Nauk Biologicznych
 w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 na kadencję 2020-2024

w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych
 na stanowiskach profesora lub profesora uczelni

Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci
 na przedstawiciela INB w Senacie UMCS
mogą być zgłoszeni drogą mailową
na adres biologia@umcs.pl do dnia 1 lipca br.

W dniu 3 lipca br. zostanie ogłoszona lista zgłoszonych kandydatów.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie
 o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1
pkt 1-5 i 7 ustawy (oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego)
oraz pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

       Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2020