Webinarium PTG i PTM O/Lublin

Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Towarzystwo Mikrobiologów.

Webinarium odbędzie się w czwartek 21 października 2021 o godzinie 12:00 w formie on-line na platformie MS Teams.

Podczas webinarium Pani dr hab. Sylwia Okoń, prof. UP z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie wygłosi referat zatytułowany: "Identyfikacja i charakterystyka nowych źródeł odporności owsa na mączniaka prawdziwego".

Badania prowadzone przez Panią Profesor związane są przede wszystkim z odpornością owsa na mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Obejmują również charakterystykę populacji patogenu B. graminis f. sp. avenae powodującego mączniaka u owsa, zarówno pod względem wirulencji, jak i pod względem genetycznym. Dodatkowo Pani Profesor zajmuje się analizą zróżnicowania genetycznego różnych gatunków roślin oraz analizą filogenetyczną i identyfikacją patogenów roślin.

Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć w link.

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    15 października 2021