Warsztaty Entomologiczne: „Niesamowity świat owadów”

W dniach 5-9 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Dydaktyczno – Sportowym AWF w Olejnicy odbyły się terenowe Warsztaty Entomologiczne: „Niesamowity świat owadów” będące 3 edycją tego wydarzenia. Głównymi organizatorami były trzy Studenckie Koła Naukowe:

- SKN Biologów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie;

- SKN Entomologów „Pasikonik” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

- SKN Pszczelarzy „Apis” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dzięki ciężkiej pracy organizatorów oraz wsparciu patronatów i partnerów uczestnicy warsztatów mieli możliwość zwiedzenia przyrodniczo cennych obszarów Zachodniej Polski, wysłuchać ciekawych wystąpień ekspertów entomologii, wziąć udział w zajęciach z rozpoznawania znalezionych owadów oraz uczestniczyć w nocnych odłowach owadów za pomocą światła.

W trakcie trwania warsztatów odbyły się trzy wyjścia terenowe. Podczas wycieczek uczestnicy mogli zapoznać się z różnorodnymi siedliskami przyrodniczymi reprezentowanymi przez tereny leśne, podmokłe oraz wodne.

Na początku warsztatów uczestnicy mieli możliwość eksploracji znajdującego się blisko granicy z Niemcami fragmentu terenu dawnej kopalni Babina, na obszarze której wydobywany był węgiel kamienny oraz iły ceramiczne. Geoturystyczna ścieżka prowadziła m.in. przez miejsca kwaśnych wód żelazistych, zapadlisk podziemnej części kopalni oraz obszarów moreny polodowcowej.

W kolejnych dniach odbyły się wycieczki po części terenów Przemęckiego i Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Oba wyjścia umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z ciekawymi siedliskami w szczególności przeważających tam borów sosnowych. Eksploracja terenu Przemkowskiego PK dała możliwość obserwacji entomofauny na terenie drugich co do wielkości w Polsce kompleksów stawów rybackich.
Zebrany materiał analizowany był przez uczestników dzięki dostarczonemu przez firmę OPTA-TECH sprzętowi mikroskopowemu. Z wykonanych preparatów uczestniczy mogli przygotować rekonstrukcje wykorzystując najnowsze oprogramowanie mikroskopowe.

W części seminaryjnej można było usłyszeć wystąpienia ekspertów polskiej entomologii z:

 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

- dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS

- dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS;

- dr hab. Paweł Buczyński, prof. UMCS;

 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

- dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM;

- dr Izabela Jabłońska;

 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

- dr inż. Paweł Migdał;

 Uniwersytetu Łódzkiego:

-dr Radomir Jaskuła.

 

Wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi zacieśnia współpracę w zakresie entomologii teoretycznej i stosowanej.

Dla najaktywniejszych uczestników warsztatów został również zorganizowany konkurs z nagrodami na najlepszy poster.

Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na relaks i prowadzone do późnych godzin nocnych rozmów kuluarowych. Jednym z takich momentów była kolacja grillowa zorganizowana w specjalnie do tego przystosowanym wigwamie.

Obecnie powoli rozpoczynają się prace przygotowawcze nad 4 edycją Warsztatów Entomologicznych, których przewidywanym miejscem będzie Stacja Terenowa Uniwersytetu Łódzkiego w Spale.

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 października 2019