VI edycja Konkursu Biochemicznego - podsumowanie

Konkurs Biochemiczny już za nami!!! Odbył się 27 marca na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a jego organizatorami byli pracownicy i studenci Zakładu Biochemii UMCS. Była to juz szósta edycja Konkursu, która odbywa się pod patronatem merytorycznym Lubelskiego Oddziału PTBioch oraz patronatem honorowym Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs Biochemiczny ma formułę egzaminu pisemnego, podczas którego uczniowie mają  możliwość wykazania się wiadomościami z różnych obszarów biochemii, związanych przede wszystkim z biochemią kliniczną, enzymologią, biochemią stosowaną z elementami biotechnologii i inżynierii genetycznej. Pytania dotyczyły procesów biochemicznych, zachodzących na różnych poziomach – zarówno na poziomie komórkowym, narządowym jak i w całym organizmie żywym. Bezpośrednio po konkursie, w czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy wysłuchali wykładów popularno-naukowych, wygłoszonych przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS. Mogli dowiedzieć się „dlaczego się starzejemy”, „czy krowa jest największą fabryką metanu” a także przekonać się, że takie powszechne ptaki jak krukowate są niezwykłe i pełne tajemnic.

Do VI edycji Konkursu zgłosiło się 116 uczniów z 29 szkół licealnych z całego województwa lubelskiego, na podstawie wyników testu etapu szkolnego, który został przeprowadzony przez nauczycieli bezpośrednio w szkołach. Komisja oceniająca, składająca się z pracowników naukowych Zakładu Biochemii, na podstawie uzyskanych wyników wyłoniła laureatów VI edycji Konkursu Biochemicznego. Dyplomy i nagrody w postaci atrakcyjnych książek biochemicznych (I - III miejsce) otrzymali:

I miejsce – Michał Kostrzanowski, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

II miejsce – Agata Boguta, II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

III miejsce – Klaudia Pagacz, ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

I wyróżnienie – Adam Stępień, Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

II wyróżnienie – Karolina Kowalczyk, Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

III wyróżnienie – Joanna Pudło, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach

IV wyróżnienie – Piotr Miśniakiewicz, XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody książkowe, ufundowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i wręczone osobiście przez Panią Annę Szczepińską, Wicekurator Oświaty. Osoby wyróżnione otrzymały drobne upominki natomiast wśród szkół oraz wszystkich uczestników odbyło się losowanie dodatkowych nagród.

Fundatorami nagród byli: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Zakład Biochemii UMCS, Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „Postis” w Lublinie, firma Perlan Technologies, firma, Science Plast, firma SIGMA-ALDRICH, oraz firma Aga Analytical. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom; dzięki nim mogliśmy nagrodzić laureatów ale także uczestników i szkoły.

Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce i cieszy się zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Umożliwia on sprawdzenie wiedzy, co jest istotne dla uczniów niebawem decydujących o wyborze kierunku studiów. A dla nas, organizatorów, jest promocją Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. No i na koniec podziękowania. Przede wszystkim bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom za przygotowanie do Konkursu, który nie odbyłby się bez nich. Podziękowania kieruję również do pracowników Zakładu Biochemii UMCS za ich pracę przed i w czasie Konkursu oraz do studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS, aktywnie uczestniczących w pracach organizacyjnych. Podziękowania kieruję także do Władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które od tych kilku lat wspierają organizację Konkursu Biochemicznego. (Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS, PTBioch).

Autor zdjęć – Marta Ruminowicz (UMCS)

Zdjęcie 1. Rejestracja pierwszych uczestników.

Zdjęcie 2. Rozwiązywanie testów

Zdjęcie 3. Wykłady studentów.

Zdjęcie 4. Komisja wręczająca nagrody – Anna Szczepińska – Wicekurator Oświaty, dr hab. Magdalena Staszczak -Prodziekan i prof. Kazimierz Trębacz - Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zdjęcie 5. Michał Kostrzanowski - laureat VI Konkursu Biochemicznego, dr hab. Magdalena Staszczak – Prodziekan i prof. Kazimierz Trębacz - Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2015