Szkolny Festiwal Nauk „Ścisły Umysł”

Dnia 14 października 2016 roku w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMCS pan mgr Sebastian Mertowski doktorant Zakładu Ochrony Przyrody przeprowadził warsztaty biologiczne w ramach Szkolnego Festiwalu Nauk „Ścisły Umysł”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

W czasie pokazu uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt jakim posługują się biolodzy podczas pracy w terenie, jak i w laboratorium. Przy pomocy prezentacji oraz materiałów dydaktycznych dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polega proces fotosyntezy oraz uzyskały odpowiedź na pytanie: „Dlaczego liście są zielone?”.

W ramach praktycznego pokazu dzieci mogły przeprowadzić doświadczenie polegające na rozdziale chlorofilu znajdującego w liściach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pomagali w przeprowadzeniu doświadczenia. Drugim praktycznym aspektem, który wywołał ogromne zainteresowanie były żywe owady m.in.: drewnojady oraz kruszczyce. Część dzieci brała do ręki okazy, co wywoływało wielkie podekscytowanie i entuzjazm. Dzieci były zadowolene z pokazu i już zapowiedzieły, że chcą się spotkać na kolejnym Szkolnym Festiwalu Nauk.

Pomoce dydaktyczne, wykorzystane podczas pokazu użyte były dzięki uprzejmości pani dr hab. M. Wójcik z Zakładu Fizjologii Roślin, która udostępniła sprzęt niezbędny do rozdziału chlorofilu oraz pani dr hab. A. Pietrykowskiej-Tudruj z Zakładu Zoologii, która udostępniła żywe okazy owadów.

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2016