Sukces naukowców z WBiB

W dniach 24–27 marca 2020 roku odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes-2020”. Do udziału w wystawie zgłoszono ponad 600 projektów z 24 krajów i 35 regionów Federacji Rosyjskiej. Złoty medal przyznano dla Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach za „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin”.

Przedmiotem wynalazku jest preparat o właściwościach przeciwgrzybowych przeznaczony do biologicznej ochrony roślin, wykazujący działanie przeciwgrzybowe na fitopatogeniczne szczepy grzybowe należące do rodzaju Fusarium spp., zwłaszcza Fusarium culmorum i Fusarium oxysporum. Innowacyjny jest sposób otrzymywania, jak i stosowania tego preparatu, a także mechanizm jego działania na wzrost i rozwój strzępek grzyba oraz na kiełkowanie zarodników-konidii.

Twórcami wynalazku są naukowcy z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS: prof. UMCS dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, mgr Renata Tyśkiewicz oraz naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: prof. dr hab. Edward Rój, dr hab. Marcin Konkol, dr Katarzyna Tyśkiewicz, Rafał Wiejak.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2020