Stypendia BUWiWM

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) na rok akademicki 2017/2018.

Oferta BUWiWM obejmuje stypendia na wyjazdy na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na wyjazdy zagraniczne może zgłosić pisemnie uczelnia. Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają kandydaci, którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM. Termin składania zgłoszeń – w większości przypadków – upływa30 listopada 2016 r.  

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (załącznik nr 1);
 • życiorys naukowy (załącznik nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy (nie dotyczy kursów językowych);
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (załącznik nr 3);
 • plan badawczy pobytu.

Wymagania dotyczące składania wniosków mogą się różnić w zależności od kraju, do którego planowany jest wyjaz, należy więc zapoznać się ze szczegółami oferty stypendialnej konkretnego kraju.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 października 2016