Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

24 maja 2016 r. w Sali Głównej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego miała miejsce uroczystość wręczenia Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.

Stypendia zostały przyznane m.in. za wysokie wyniki w nauce, działalność w kołach naukowych, prace naukowo-badawcze w ramach grantów i projektów oraz czynny udział w konferencjach naukowych.

Najwięcej wyróżnień otrzymali studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wśród których znalazło się czworo studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii: Katarzyna Czerewko, Natalia Kopik, Mateusz Niścior, Karol Nowosad. 

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2016