Spotkanie w ramach Forum Młodych Naukowców

Zapraszamy Młodych Naukowców z UMCS na drugie spotkanie w ramach Forum Młodych Naukowców, które odbędzie się 21 marca 2019 o godz. 15.00 w Sali Audytoryjnej (0131B) Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (ul. Akademicka 19).

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy Młodych Naukowców z całego UMCS, w tym również studentów, do podzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi w ramach ostatniego panelu „Co my robimy na WBiB? Czym możemy się pochwalić?”. W tej chwili zaplanowano wystąpienia biologów i biotechnologów, jednak udział gości reprezentujących inne dyscypliny będzie bardzo mile widziany. Przewidujemy krótkie wystąpienia (2-3 slajdy). Zgłoszenia prosimy przesyłać do wtorku, 19 marca na adres michal.zembrzycki@poczta.umcs.lublin.pl.

Program wydarzenia:

15:00 | Słowo przywitania

15:05 | O idei wydziałowych spotkań w ramach Forum Młodych Naukowców

Panel I: Nauka za granicą (Science abroad)

15:10 | Centre for Environmental Sciences, Field Research Centre – a chance for young scientists
(Prof. Jaco Vangronsveld, Hasselt University, Belgia, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS)

15:30 | What to expect when studying abroad? Undergrad and postgrad studies in Germany
and the UK (Dr Agata Starosta, Dr Olga Chrobak, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS)

15:50| Biocompound Production by Synthetic Biology (Yutian Shao, Yan Chen, Zhengyu Zhang, Yigong Chen, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China)

Dyskusja

16:10 | Przerwa kawowa

16:25 | Panel II: Fajny pomysł – skąd wziąć pieniądze?

 • Inkubator Innowacyjności (Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS)
 • OPUS – Narodowe Centrum Nauki (Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS)
 • FUGA – Narodowe Centrum Nauki (Dr Urszula Doboszewska)
 • PRELUDIUM – Narodowe Centrum Nauki (Dr Katarzyna Szałapata)
 • Współpraca dwustronna Polska – RPA – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  (Dr Michał Kalita)
 • Dyskusja

17:25| Przerwa kawowa

17:40| Panel III: Co my robimy na WBiB? Czym się możemy pochwalić?

 • Mały może więcej – nowa forma rybosomalnego białka uL 10 (Dr Kamil Deryło)           
 • Chrząszcze saproksyliczne przedmiotem interdyscyplinarnych badań biologicznych
 • (Dr Grzegorz K. Wagner)
 • Antybiotykooporność wśród szczepów Aeromonas sp. wyizolowanych od ryb
  (Mgr Maria Kurzylewska)
 • Egzopolimery grzybów Ascomycota. Otrzymywanie, budowa, właściwości
 • (Mgr Artur Nowak)
 • Dyskusja

18:30| Zakończenie spotkania

  Aktualności

  Data dodania
  18 marca 2019