Rrozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów na realizację projektów badawczych, wśród których są dwa projekty, które będą realizowane przez naukowców z naszego Instytutu w ramach konkursu OPUS. 

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska będzie realizowała projekt badawczy pt. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi a w skład zespołu będą wchodziły także inne osoby z naszego Instytutu - dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS, dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS (Katedra Genetyki i Mikrobiologii), dr hab. Agata Wołczańska (Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii) oraz prof. dr hab. Piotr Wlaź (Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii).

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś będzie kierował projektem badawczym pt. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową, który będzie realizowany przez konsorcjum następujących jednostek naukowych: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Chemii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (lider projektu), Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz Wydział Biologii Środowiskowej. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy i życzymy bardzo ciekawych odkryć naukowych!

Do tej edycji konkursów, z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS zostało złożonych 5 projektów, którego kierownikami są naukowcy z naszego Instytutu oraz 2 projekty, których liderami miały być inne jednostki naukowe. Wszystkim Państwu dziękuję za trud włożony w przygotowanie projektów. Życzę szczęścia w kolejnych konkursach!

Anna Jarosz-Wilkołazka

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

19.05.2020 r.

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2020